Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden 

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn en website van de apotheek

 

Vraag informatie aan de assistente of de apotheek

 

U kunt de receptenlijn en website 24 uur per dag bereiken

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

Heeft u een vraag of wilt u de uitslag van onderzoek weten, dan kunt u dit ook online doen. Via een e-consult komt de vraag rechtstreeks bij de arts terecht. Deze geeft dan snel antwoord. Maximaal binnen 2 werkdagen. Deze functie is ook handig als de praktijk telefonisch druk bezet is.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

U kunt telefonisch uw vraag stellen of een uitslag opvragen aan de assistente de gehele dag met uitzondering van de pauze. Tussen 12.30 en 13.30 is het pauze. De praktijk is dan alleen bereikbaar in geval van spoed.

(0161) 224 668

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

De praktijk is geopend voor nieuwe patiënten. Een inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de assistente of hier te downloaden.

Download

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Tip of klacht melden

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Coronavirus

Onze zorg is veilig, ook nu

Met een aantal aanpassingen in de praktijk bieden we u veilige zorg en voorkomen we verdere verspreiding van het coronavirus. Ook kunnen we zo zorg bieden aan patiënten die dit het meest nodig hebben. We hopen op uw begrip.

Maatregelen

Het aantal besmettingen kan snel wisselen. Hierdoor kunnen maatregelen over bijvoorbeeld mondkapjes ook veranderen. Kijk voor de meest actuele maatregelen steeds op de website van de Rijksoverheid. In uw huisartsenpraktijk kunnen er aanvullende maatregelen zijn als de situatie daarom vraagt.

Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest

Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en reuk? Dan kunt u zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Maak alleen een afspraak voor een test als u klachten heeft die passen bij het coronavirus. Zonder klachten heeft de coronatest geen zin.

Maak een testafspraak via tel. 0800-1202. Online een afspraak maken kan via www.coronatest.nl (voor mensen van 7 jaar en ouder met een eigen DigiD). Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test.

Let op:

 • Behoort u tot een risicogroep of bent u ernstig ziek? Heeft u bijvoorbeeld hoge koorts of bent u benauwd? Bel uw huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Ga NIET zonder afspraak naar uw huisarts of huisartsenpost toe. Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112.
 • Is de uitslag van uw coronatest positief en heeft u corona? Geef dit zo snel mogelijk door aan uw huisarts. Dat kan via de telefoon of de app MedGemak. Zo weet uw huisarts wie er kwetsbaar is en mogelijk extra zorg nodig heeft.

Bewijs van vaccinatie

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie? Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck. U kkunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen. Bel voor hulp naar de Rijksoverheid via 0031-247247247. Ook als u bijvoorbeeld zelf geen computer heeft.

Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alléén als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen. Stuur ons dan een bericht via MijnGezondheid.net of de app MedGemak. Geef aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Vermeld ook uw contactgegevens. Als het voor ons mogelijk is, dan sturen we u een vaccinatiebewijs toe. U hoeft ons hiervoor niet te bellen.

Kijk voor meer informatie over het vaccinatiebewijs op de website van de overheid.

Meer informatie

Voor meer informatie over het coronavirus: www.coronavaccinatie.nl, www.thuisarts.nl, www.pharos.nl, www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl. U kunt ook bellen naar het RIVM, tel. 0800-1351.

Over de praktijk

De praktijk levert reguliere huisartsenzorg in Rijen en nabije omgeving. Patiënten van onze praktijk mogen van ons verwachten dat wij hen bij alle gezondheidsproblemen met raad en daad zullen bijstaan. De geboden zorg wordt gerelateerd aan levensloop, leefsituatie en familieomstandigheden van patiënten.

 

Het werkgebied van de praktijk omvat het gebied van de gemeente Gilze Rijen ter noorden van de A58 alsmede het gedeelte van de gemeente Oosterhout dat valt onder 'post Dorst' (postcode 4849).

 

Openingstijden

Samenwerken aan uw gezondheid

Iedereen is anders. We willen dat onze patiënten zorg krijgen die bij ze past: zorg op maat. Daarom zijn wij een nieuwe weg ingeslagen voor mensen met diabetes, COPD, astma en hart- en vaatziekte. Bij de behandeling hiervan willen we meer aansluiten op wensen en behoeften.

Handig om te weten

Spoed

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen  08:00 en 17:00 uur, met uitzondering van woensdagmiddag: de praktijk is dan gesloten na 12:30 uur. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Bij een spoedgevallen tussen 12:30 en 13:30 uur en op woensdagmiddag belt u het praktijktelefoonnummer 0161-224668. U hoort dan de naam van de dienstdoende huisarts.

Voor spoedgevallen kunt u de praktijk telefonisch bereiken op 0161-224668, optie 1.
Voor spoedgevallen buiten deze tijden kunt u bellen naar de centrale dokterspost, 0162-435000.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Nieuwe wetgeving medisch dossier

Vanaf 1 juli 2020 is er nieuwe wetgeving over uw medisch dossier. U heeft dan kosteloos recht op online inzage in uw medisch dossier en op een afschrift hiervan. Zo kunt u meer de regie voeren over uw eigen gezondheid. Dit regelt u door gebruik te maken van MijnGezondheid.net.

Lees meer over het medisch dossier

Lees meer over MijnGezondheid.net

Uw huisartsenpraktijk is aangesloten bij de Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken, een samenwerkingsverband van zo’n 70 huisartsen. Samen met andere zorgpartners organiseert Zorroo chronische zorg (diabetes, COPD, CVRM en astma), geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en jeugdzorg in de regio.

Lees meer

ZoHealthy begeleidt u bij het bereiken van een gezonde leefstijl. Zodat uw gezondheid verbetert en klachten kunnen worden voorkomen. Onze zorg bestaat uit leefstijl- en preventieprogramma’s en specialistische huisartsenzorg. Samen maken we ons sterk voor uw gezondheid.

Lees meer

Is het avond, nacht, weekend of een officiële feestdag? En is uw klacht zo dringend dat u echt niet kunt wachten tot het spreekuur van uw eigen huisarts? Bij spoed buiten kantooruren belt u de Huisartsenpost Oosterhout via tel. 0162–435000.

Lees meer

Meer informatie

 • Tijdens onze vakanties en nascholingsdagen worden spoedeisende zaken waargenomen door de huisartsen genoemd op het antwoordapparaat.

  De waarneemgroep bestaat uit:

  • A.A.M. van Ardenne, tel 0161-226511
   Pastoor van Boxelhof 1, 5121SX Rijen
  • Y. Verrest, tel 0161-223290
   H.A.M. Fleerakkers, tel 0161-227530
   J. de Koning, tel 0161-222658
   R.C. van Thiel en S. Klijn, tel 0161-223142
   Annefrankplein 2, 5122 CB Rijen
   www.annefrankplein.nl
 • Het medisch dossier

  Inzage in uw dossier
  U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG Inzage medisch dossier

  • Na overlijden
   Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.
  • Afspraak maken voor inzage in dossier
   Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.
  • Meer informatie
   Voor meer informatie over inzage in uw dossier kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl.

  Kopie medisch dossier
  Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF.

  • Legitimatie
   Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

  Overdracht van uw dossier
  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld.

  Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

  Meer informatie kunt u hier vinden:
  Patiëntenfederatie
  Landelijke huisartsen vereniging

 • Kwaliteit van zorg is voor de medewerkers van de praktijk belangrijk. Bij het verlenen van chronische zorg(suikerziekte, astma/COPD en preventie van hart- en vaatziekten) aan patiënten werkt de praktijk samen met de zorggroep ZORROO. De zorggroep verleent ondersteuning d.m.v. scholing aan de medewerkers van de praktijk, protocollen voor de huisarts en praktijkverpleegkundigen en voorlichtingsmateriaal aan patiënten.  Ook heeft de zorggroep inzicht in de kwaliteit van zorg geleverd door de praktijk. Deze informatie wordt teruggekoppeld naar de huisarts en de praktijkverpleegkundige. Mogelijkheden voor het verbeteren van zorg worden zo zichtbaar.

  De praktijk neemt ook deel aan de accrediteringsprogramma  van de wetenschappelijke beroepsvereniging van huisartsen(NHG). In dit programma worden alle handelingen en processen in de praktijk systematisch bekeken. Ook dienen deze in protocollen te worden vastgelegd.Jaarlijks wordt de praktijk bezocht door een accrediteringsmedewerker om voorafgaande te bespreken en waar mogelijk te verbeteren.

  De medewerkers van de praktijk vinden het natuurlijk ook belangrijk wat de patiënten vinden van de kwaliteit van de geleverde zorg. De medewerkers staan open voor suggesties en feedback.

 • Opleiding van huisartsen

  De praktijk neemt deel aan de opleiding van huisartsen. De praktijk werkt hiervoor samen met het huisartseninstituut van de Universiteit van Nijmegen. Gedurende een jaar werkt een arts in de praktijk onder verantwoordelijkheid van dokter Goderie. Bij het maken van een afspraak voor het spreekuur of een aanvraag voor een huisbezoek kan door de assistente worden gevraagd of de arts in opleiding u kan helpen. U bent uiteraard vrij in uw beslissing hier wel of niet op in te gaan. De arts in opleiding kan in  alle gevallen met dokter Goderie overleggen. Door het deelnemen aan de opleiding tot huisarts werkt u en de praktijk mee aan de vorming van nieuwe huisartsen voor de toekomst!

 • Zoekt u betrouwbare medische informatie op internet? Wij raden deze site(s) aan.

  Diagnostiek via SHL

  Medisch inhoudelijke informatie

  Ziekenhuizen in de regio

 • Binnen onze praktijk zijn praktijkondersteuners GGZ werkzaam. Zij bieden hulp bij psychische klachten, overspannenheid, slaapproblemen, rouwverwerking en dergelijke. Vaak zijn een aantal gesprekken voldoende om u te helpen. Als nodig kan zij met u ook een goede keuze maken tussen de vele professionele psychische hulpverleners in de omgeving. Een verwijzing zal dan volgen in overleg met de huisarts.

  Sommige mensen zijn (nog) niet in behandeling, maar hebben wel behoefte aan ondersteuning. Hiervoor is zelfhulp mogelijk via Minddistrict.

Medewerkers

P.C.J.A. Goderie
Huisarts

Werkt op:

Maandag
Woensdag
Donderdag

Marie-José Wagemakers
Assistente

Werkt op:

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Lees meer

Angelie van Blokland
Praktijkondersteuner

Werkt op:

Dinsdag
Woensdag

Lees meer

Miranda Schoenmakers
Praktijkondersteuner

Werkt op:

Vrijdag

Lees meer

Patricia van Wanrooy
Assistente

Werkt op:

Maandag 

Dinsdag

Resi Linnartz
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op:

Donderdag

Jamila Ibirane
Huisarts in opleiding

Werkt op:

Maandag

Woensdag

Donderdag

Larissa Philippa - Koeners
Huisarts

Werkt op:

Dinsdag

Vrijdag

 

Natascha Bakx-Braamzeel
Praktijkondersteuner Ouderenzorg

Werkt op:

Dinsdagochtend

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net